MIBE és a szakma

A MIBE (Magyar Információbrókerek Egyesülete)

ENGLISH / DEUTSCH

A szervezet 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és országos hálózattá szervezze a magyarországi információbrókereket, bevezesse, fejlessze és elfogadtassa az információbróker szakmát Magyarországon. Ennek érdekében tudományos tevékenységet és ismeretterjesztést is végez. Támogatja az információbróker-képzést, a kiképzett információbrókerek számára szakmai fórumot teremt, programokat szervez, valamint képviseli az információbrókerek érdekeit.


A szakma…

Az infobrókeri tevékenység gyökerei az 1960-as évek Amerikájába nyúlnak vissza, amikor néhány magánszemély könyvtárakkal együttműködve felismerte, hogy a számítógépek és a másológépek tömegszerű elterjedése egy információs forradalom kezdetét jelentheti. A dokumentum-visszakeresés, -másolás és szállítás könnyebbé válásával egy új tevékenység alapjait rakta le; az infobrókerekét.

Az információbrókerség tehát viszonylag új keletű, ugyanakkor nem előzmények nélküli szakma, melynek határait nem könnyű meghatározni. Sokan végeznek ugyanis többé-kevésbé hasonló tevékenységet — például könyvtárosok, tanácsadók — akik tevékenységük megnevezésére nem az információbróker kifejezést használják.

Az információbrókerek a társadalom széles köréből kerülnek ki, legyenek könyvtárosok, humán értelmiségiek, ügyvédek, vagy orvosi diplomával rendelkezők, közgazdászok, mérnökök; lehetővé téve a szakosodást. Az infobrókerek az internet világában általában felsőfokú végzettséggel, nyelvismerettel, számítógépes, internetes tapasztalattal, marketing- és adatbázis ismerettel rendelkeznek.


A szakma helye…

Az információbróker a “tudásmunkások” közé tartozik, úgy mint a pedagógus, a tanácsadó, az újságíró, a lelkész, könyvtáros, vagy éppen az ipari kém. Az információbrókert az különbözteti meg közöttük, hogy megrendelője problémáinak megoldása érdekében térítés ellenében, legális eszközökkel testreszabott információ- illetve tudáscsomagot állít össze.


Az információbrókerek tevékenységei

Az információ és tudás szerteágazó forrása és fajtája miatt megkülönböztethetünk olyan információbrókereket, akik céginformációval, tudásmenedzsmenttel, versenytársfigyeléssel, adatbányászattal, adatbázisokban való kereséssel, informetriával, webmetriával, trendfigyeléssel, dokumentumszolgáltatással stb. vagy ezek egyfajta kombinációjával foglalkoznak. A szakosodás történhet technikai szempontból is; van ki a telefonos adatszerzéshez, van ki az adatbázisban való kutatáshoz; van ki inkább az értékesítéshez, más pedig a kereséshez ért elsősorban — tág teret nyitva ez együttműködésnek.


A jövő…

Ez a szakma hazánkban most van kialakulóban, a professzionális infobrókerek száma száz alatt van. A kereslet szolgáltatásaik iránt növekszik, ám továbbra is szükség van a szakmai pr-tevékenységre. A szakma lehetősége, hogy a döntéshozók egyre inkább felismerik: szükségük van a hatékony információkeresés gyakorlatával rendelkező szakember tudására, aki tehermentesíti őket vagy munkatársaikat e feladatok végzésétől.