Az infobrókerségről

Mi az információbróker (független információs tanácsadó)?

Az információbróker szolgáltatása:
stratégiai információ szolgáltatása és elemzés a sikeres döntés érdekében. Nem hoz stratégiai döntéseket, de jobbá teszi azokat.

Forrásai lehetnek:

 • más szakemberek tudása
 • adatbázisok (interneten vagy offline)
 • internetes források (felszíni és mély web)
 • a megbízó által biztosított források
 • folyóiratok, könyvek, prospektusok, termékminták
 • könyvtárak, levéltárak, térképtárak stb.

Az információbróker munkája hasonlatokkal:

 • olyan oknyomozó újságíró, aki exkluzív módon a megrendelő által kívánt témában nyomoz
 • olyan titkár, aki főnöke keze alá rendez számtalan helyről származó és rendezett információcsokrot, azok forrásainak megjelölésével együtt
 • olyan könyvtáros, aki azon túl, hogy nem hagyományos formátumú információt is megkeres, a megrendelő igénye szerinti formában is szolgáltatja
 • olyan bevethető szabad munkatárs, aki — az információszolgáltatás szakembereként — szakszerűen és gyorsan tud információt keresni és prezentálni.

Munkamódszer

 1. A megrendelő céljának, problémájának megértése, az (információ)igény lehető legpontosabb meghatározása, azaz referenszinterjú. (Az információs szakembernek fontos tudnia, hogy mi az információkeresés célja, milyen eddigi keresési erőfeszítések történtek addig, és milyen eredménnyel. Így elkerülhető a félreértés vagy a már meglévő adatok újra megtalálása.)
 2. Vázlatkészítés és ajánlatadás.
 3. Nagyobb vagy speciális projekt esetében több szakember osztja meg a munkát.
 4. Szerződés után dokumentált információgyűjtés, esetlegesen további finomítás a megrendelővel egyeztetve a keresési részeredmények függvényében.
 5. Az összegyűjtött, tisztított, rendezett, forrásmegjelöléssel és mellékletekkel ellátott anyag átadása, prezentálása.

Mikor érdemes információbrókerhez fordulni?

 • Ha az információkeresésre nincs elég kapacitás (idő, szakismeret).
 • Ha a szükséges adatok megkeresése helyett saját szakterületének érdemi feladataival kíván foglalkozni.
 • Ha már megtapasztalta, hogy mekkora időbe, energiába kerül az információ előbányászása, és nem akar ezzel bajlódni.
 • Ha nagy mennyiségű iraton, kimutatásokon, idegen nyelvű anyagon kellene magát túl rövid idő alatt átrágnia, s örülne egy frappáns kivonatnak.
 • Ha szeretné az információkeresés alapfogásait, rutinjait elsajátítani, vagy ugyanezt munkatársainak kínálni.
 • Ha Ön is szeretné megtanulni az információs szakmát.

Mire nem alkalmas az információs tanácsadó?

Az információs szakember nem alkalmas minden szükséges információ megszerzésére. Nem garantálhatja, hogy az adott információ minden esetben létezik, vagy hogy adott költségkereten és etikai normák határain belül megszerezhető.
— Arra vállal garanciát, hogy a szerződött kereteken belül minden tőle telhetőt elkövet az információ megszerzéséért. A keresésről magáról is feljegyzést készít, melyet átad megbízójának.

Nem foglalkozik például illegális adatgyűjtéssel.
— Az információbróker mások által is elérhető, térítéses vagy térítésmentes információforrásokat használ. A hazai információbróker magára nézve kötelezőnek tartja a Magyar Információbrókerek Egyesülete (MIBE) etikai kódexét.

Az információs szakember az általa nem, vagy kevéssé ismert szakterületről érkező megkereséseket nem vállalja.
— Az információbróker azonban felkutat más, a témában jártasabb szakembert.


KISSZÓTÁR

Az itt közölt meghatározások tájékoztató jellegűek és nem tekintendők a MIBE hivatalos álláspontjának.

Adatbányászat (datamining)
Matematikai, statisztikai módszerek együttesem melynek célja, hogy adatbázisokban, adattárakban nem explicit információkat tárjon fel. A kinyert információ felhasználható diagnózis, modellezés, szegmentáció, döntés-előkészítés, osztályozás és előrejelzés céljára.

Benchmarking (benchmarking)
a legjobb gyakorlatok keresése, tanulmányozása, összehasonlítása a szervezet saját gyakorlatával, és a tanulságok hasznosítása a szervezet saját gyakorlatának fejlesztésében. Fajtái: funkcionális, folyamat-, stratégiai, külső, belső, kompetitív, transzindusztriális és indusztriális.

Céginformáció (company information)
Vállalatokról szóló rendszerezett adatok halmaza. Szintjei: alapinformáció, jogi céginformáció, minősített céginformáció, marketing céginformáció.

Dokumentumszolgáltatás (document delivery)
A megrendelő által meghatározott dokumentum fizikai vagy virtuális formában való beszerzése.

Hírszerzés, üzleti (business intelligence – BI)
Az üzleti információk gyűjtésének, feldolgozásának, értékelésének és elemzésének törvényes, ám sajátos szemléletű módja. Legfontosabb szolgáltatása, hogy egyedi adatgyűjtési és elemzési módszerekkel segít.

Információbróker (information broker, independent information professional)
Szakember, aki információszerző és -elemző szolgáltatásával ügyfelét jobb stratégiai döntések meghozatalához segíti hozzá. Általában független.

Informetria (informetrics)
Az információtudomány egyik ága, amely az információkeresés adat- és szövegbányászatát, valamint az információáramlás mennyiségi szempontú elemzését ötvözi.

Issue management (issue management)
A társadalmat vagy egy részét foglalkoztató és a szervezetet közvetlenül érintő makrokérdések kezelése, illetve ehhez kapcsolódó megelőző szervezeti viszony és kommunikáció szervezése.

Kémkedés (espionage) vagy ipari kémkedés
Az információk megszerzésének illegális, vagy sok esetben etikátlan módja. Az információbókernek nem tevékenysége.

Könyvtáros (librarian)
Olyan szakember, aki egy adott célcsoport számára meghatározott fizikai vagy virtuális dokumentumállományra alapozva fizikai, bibliográfiai és intellektuális és hozzáférést biztosít.

Sajtófigyelés (press monitoring)
A különféle típusú sajtóorgánumokban adott témával vagy témakörrel foglalkozó cikkek illetve adatok folyamatos gyűjtése.

Trendfigyelés (trend monitoring)
Egy adott gazdasági, kutatási, kulturális objektum helyzetének feltérképezése, az abban bekövetkező változások folyamatos észlelése és összehasonlítása ugyanazon objektumoknak korábbi illetve feltehetően jövőbeni helyzetével való összehasonlítása.

Tudásmenedzsment (knowledge management – KM)
megközelítés, amely lehetővé teszi egyének, csoportok és egész szervezet számára, hogy tudást kollektíven és rendszerezetten létrehozzanak, megosszanak és alkalmazzák üzleti céljaik lehető legteljesebb elérése érdekében.

Üzleti hírszerzés
ld. hírszerzés

Versenyfigyelés (competitive intelligence)
Egy adott iparág vagy üzlet piaci helyzetének feltérképezése, illetve az abban bekövetkező változások folyamatos észlelése és vizsgálata.

Versenytársfigyelés (competitor intelligence)
Formalizált, de folyamatosan megújított tevékenység, mely által a menedzsment megismeri az iparág fejlődését, jelenlegi és lehetséges versenytársainak képességeit és viselkedését, hogy közreműködjön a versenyelőnyének fenntartásában vagy növelésében. Célja a versenytársakról való pontos és friss információ megszerezése és felhasználása saját célra. Ellentétben a kémkedéssel – csak legálisan beszerzett információt használ.

Webmetria (webometrics)
Az információtudomány egyik ága, amely az interneten való információkeresés adat- és szövegbányászatát, valamint az információáramlás mennyiségi szempontú elemzését ötvözi.