Infobróker kisszótár

Az itt közölt meghatározások tájékoztató jellegűek és nem tekintendők a MIBE hivatalos álláspontjának.

Adatbányászat (datamining)
Matematikai, statisztikai módszerek együttesem melynek célja, hogy adatbázisokban, adattárakban nem explicit információkat tárjon fel. A kinyert információ felhasználható diagnózis, modellezés, szegmentáció, döntés-előkészítés, osztályozás és előrejelzés céljára.

Benchmarking (benchmarking)
a legjobb gyakorlatok keresése, tanulmányozása, összehasonlítása a szervezet saját gyakorlatával, és a tanulságok hasznosítása a szervezet saját gyakorlatának fejlesztésében. Fajtái: funkcionális, folyamat-, stratégiai, külső, belső, kompetitív, transzindusztriális és indusztriális.

Céginformáció (company information)
Vállalatokról szóló rendszerezett adatok halmaza. Szintjei: alapinformáció, jogi céginformáció, minősített céginformáció, marketing céginformáció.

Dokumentumszolgáltatás (document delivery)
A megrendelő által meghatározott dokumentum fizikai vagy virtuális formában való beszerzése.

Hírszerzés, üzleti (business intelligence – BI)
Az üzleti információk gyűjtésének, feldolgozásának, értékelésének és elemzésének törvényes, ám sajátos szemléletű módja. Legfontosabb szolgáltatása, hogy egyedi adatgyűjtési és elemzési módszerekkel segít.

Információbróker (information broker, independent information professional)
Szakember, aki információszerző és -elemző szolgáltatásával ügyfelét jobb stratégiai döntések meghozatalához segíti hozzá. Általában független.

Informetria (informetrics)
Az információtudomány egyik ága, amely az információkeresés adat- és szövegbányászatát, valamint az információáramlás mennyiségi szempontú elemzését ötvözi.

Issue management (issue management)
A társadalmat vagy egy részét foglalkoztató és a szervezetet közvetlenül érintő makrokérdések kezelése, illetve ehhez kapcsolódó megelőző szervezeti viszony és kommunikáció szervezése.

Kémkedés (espionage) vagy ipari kémkedés
Az információk megszerzésének illegális, vagy sok esetben etikátlan módja. Az információbókernek nem tevékenysége.

Könyvtáros (librarian)
Olyan szakember, aki egy adott célcsoport számára meghatározott fizikai vagy virtuális dokumentumállományra alapozva fizikai, bibliográfiai és intellektuális és hozzáférést biztosít.

Sajtófigyelés (press monitoring)
A különféle típusú sajtóorgánumokban adott témával vagy témakörrel foglalkozó cikkek illetve adatok folyamatos gyűjtése.

Trendfigyelés (trend monitoring)
Egy adott gazdasági, kutatási, kulturális objektum helyzetének feltérképezése, az abban bekövetkező változások folyamatos észlelése és összehasonlítása ugyanazon objektumoknak korábbi illetve feltehetően jövőbeni helyzetével való összehasonlítása.

Tudásmenedzsment (knowledge management – KM)
megközelítés, amely lehetővé teszi egyének, csoportok és egész szervezet számára, hogy tudást kollektíven és rendszerezetten létrehozzanak, megosszanak és alkalmazzák üzleti céljaik lehető legteljesebb elérése érdekében.

Üzleti hírszerzés
ld. hírszerzés

Versenyfigyelés (competitive intelligence)
Egy adott iparág vagy üzlet piaci helyzetének feltérképezése, illetve az abban bekövetkező változások folyamatos észlelése és vizsgálata.

Versenytársfigyelés (competitor intelligence)
Formalizált, de folyamatosan megújított tevékenység, mely által a menedzsment megismeri az iparág fejlődését, jelenlegi és lehetséges versenytársainak képességeit és viselkedését, hogy közreműködjön a versenyelőnyének fenntartásában vagy növelésében. Célja a versenytársakról való pontos és friss információ megszerezése és felhasználása saját célra. Ellentétben a kémkedéssel – csak legálisan beszerzett információt használ.

Webmetria (webometrics)
Az információtudomány egyik ága, amely az interneten való információkeresés adat- és szövegbányászatát, valamint az információáramlás mennyiségi szempontú elemzését ötvözi.